Økonometri 1: øvelser

Øvelsernes formål og indhold er beskrevet nedenfor.


På denne side findes ugesedler, SAS-kode og besvarelser mv. til øvelserne i Økonometri 1, efterår 2006. Referat fra de enkelte holds diskussioner af øvelserne findes på diskussionssiden.


Finder du fejl eller mangler, så send en e-mail til Alice.

Øvelse Uge Ugeseddel Data Ex post-kode
1 37 uge1.pdf opg1.sas7bdat saskode/uge1.sas
2 38 uge2.pdf   saskode/uge2.sas
3 39 uge3.pdf   saskode/uge3.sas
4 40 uge4.pdf pd.sas7bdat saskode/uge4.sas
5 41 uge5.pdf   saskode/uge5.sas
  42 Efterårsferie
6 43 uge6.pdf pwt.sas7bdat saskode/uge6.sas
7 44 uge7.pdf   saskode/uge7.sas
8 45 uge8.pdf macro_gross.sas7bdat saskode/uge8.sas
9 46 uge9.pdf   saskode/uge9.sas
10 47 Ugeseddel 10: Prøveeksamen
11 48 uge11.pdf incomed.sas7bdat saskode/uge11.sas
12 49 uge12.pdf   saskode/uge12.sas
13 50 uge13.pdf data/mergedata.sas7bdat saskode/uge13.sas
14 51      

Vi har skrevet en note med nyttige kommandoer i SAS/IML.

Formål og indhold

I faget Økonometri 1 er der 3 timers øvelser om ugen.

Hold Lærer Sted Tid
201 Lars Mayland Nielsen Aleksandersalen Tirsdag kl. 8-11
202 Alice Klynge HO 6 Torsdag kl. 16-19

Ideen med øvelserne er, at give de studerende mulighed for selv at arbejde med stoffet i Økonometri 1. Øvelserne er derfor ikke ment som en slags mini-forelæsninger, men kræver en aktiv deltagelse for at få et udbytte. Øvelserne i dette fag vil indeholde forskellige elementer:

 • SAS-øvelser i computerkælderen
   
 • Gennemgang af SAS-programmer og output
   
 • Gruppediskussioner om økonomisk teori, økonometriske metoder og empiriske resultater
   
 • Plenumdiskussioner om økonomisk teori, økonometriske metoder og empiriske resultater
   
 • Beviser for teoretiske resultater
   
 • Gennemgang af skriftlige referater udarbejdet af de studerende

I Økonometri 1 er i høj grad baseret på det SAS programmering, som allerede er kendt fra teoretisk Statistik. Derudover vil der blive introduceret nogle nye SAS procedure: IML (matrix-programmering), Weighted Least Squares, Instrument variabel estimation. Som hjælp til SAS-programmering anvendes bøgerne ”Elementær indføring i SAS” og ”Statistik med SAS” som også anvendes i Teoretisk Statistik samt få notater.


I dette fag er der ikke obligatoriske hjemmeopgaver, men i stedet vil der til hver øvelsesgang være en opgave, hvor der efterfølgende skal udarbejdes et skriftligt referat. Disse referater udarbejdes i grupper, og der vil hver uge være en gruppe, hvis referat skal lægges på hjemmesiden, og som bliver gennemgået til den efterfølgende øvelsesgang. Ideen med disse referater er at træne de studerende i skriftlig at formidle deres viden om empiriske problemstillinger. Disse opsummeringer kan enten være at sammenfatte resultaterne af en empirisk analyse, lave en deskriptiv analyse, diskutere problemerne ved en bestemt økonometrisk model osv.


Indholdet i øvelserne afspejler i høj grad eksamen. Det betyder, at øvelserne er meget eksamensrelevante. Eksamenen i Økonometri 1 er en 48-timers eksamen, hvor eksamen går ud på at udføre en empirisk analyse (se gamle eksamensopgaver). Det er derfor en forudsætning for at løse opgaven, at man er i stand til at behandle og analysere data ved brug af et statistik program (SAS). Derfor er SAS-programmering en vigtig del af øvelsesundervisningen. Et andet element i eksamensopgaven er også at kunne fortolke sine resultater i lyset af den økonomiske teori. For at opøve disse færdigheder indgår diskussioner i grupper og plenum som en del af øvelserne. En del af eksamen består også af en mere teoretisk opgave. Denne type af opgave trænes ved, at der i øvelserne også bruges tid på at regne mere teoretiske opgaver.  Eksamensopgaven afsluttes med en sammenfatning af de fundne resultater. Her er det vigtigt at kunne formidle sine resultater fra den empiriske analyse præcist. Dette trænes ved at udarbejde referater.