Milhøj, Anders

Lektor (associate professor)
Københavns Universitet (Statistisk Institut - nu Økonomisk Institut)

Tillidsmand og arbejdsmiljørepræsentant

Adresse:
Økonomisk Institut
CSS
Øster Farimagsgade 5
Bygning 26
1353 København K
 

Kontor : Kommunehospitalet, CSS, Bygning 26. Den ligger parallelt med Gammeltoftsgade længst mod nord på arealet. Mit kontor er på første sal - formelt set kontor nummer 26 - 1 - 15.

E-mail: anders.milhoj@econ.ku.dk

Tlf: (+45) 35323265
Fax: (+45) 35323259

Privat: Knud Rasmussensvej 20
DK 2870 Dyssegård
Tlf.
(+45) 39670776

Hatten af for Anders :

http://web.econ.ku.dk/milhoj/usiam.jpg
 

Undervisningsplan

Sommerskole 2019   :

Sommeren 2019 bliver faget "Videregående Statistik" igen udbudt i form af en sommerskole på (næsten) to uger.

Fra og med 2015 inkluderer denne sommerskole en introduktion til SAS, se nedenfor. For at få fuldt udbytte skal I have adgang til SAS på en bærbar, I kan bruge under undervisningen.

For polit-studerende forudsætter kurset Økonometri I. For deltagere fra andre studier eller under åben uddannelse forudsættes naturligvis Matematik A fra gymnasiet samt et indledende statistik kursus af et vist omfang på universitetsniveau - henvend Jer endelig, hvis I er i tvivl!

Kurset er heldags 9.15 - 16.30 med frokostpause 12.00 - 13.15. Kurset er til 7,5 ECTS og bliver evalueret ved mødepligt og løbende opgaveaflevering. Kurset bliver udbudt i samarbejde med Hans Bay. Kursusstart er tirsdag efter Roskildefestival (af hensyn til et trættende arrangement, som en del af deltagerne nok er med til) og sidste dag er fredagen knapt to uger senere.

En beskrivelse af indholdet af Sommerskolen findes her.

Se også http://www.kurser.ku.dk

 Mindre indholdsændringer vil forekomme!

 

BEMÆRK: tilmeldingsfristerne administreres meget håndfast!

 

SAS-Introduktioner:

Sommerskolen forudsætter et vist kendskab til programpakken SAS. Derfor afholdes SAS sessioner i april, maj og juni med introduktion til SAS. Deltagelse i sommerskolen forudsætter, at en efterfølgende opgave afleveres og godkendes. Bemærk at alle (også i forvejen SAS-kyndige) skal aflevere denne opgave.

Introduktionerne foregår i 35.01.05 dvs i kælderen i det nye hus med lodrette mursten på CSS.

 

SAS-introduktionerne gentages 3 gange med ens indhold. Der kan vælges mellem én af følgende dage:

Torsdag 25/4 kl 15-18

Torsdag 23/5 kl 15-18

Onsdag 26/6 kl 15-18

 

 

Alt materialet til disse SAS-Introerne i 2019 findes i zip-filerne nedenfor (dette link er opdateret 2/4 – 2019)

Alt materialet til SAS Introduktionerne i to zip-filer

Tekster og programmer til introerne

Datasæt til introerne

Husk at zip-filer skal pakkes ud, før filerne kan læses fra SAS.

Opgaven lagt op 25/4 for 2019. Opgaven afleveres via Absalon senest onsdag 3/7 før midnat.

Alt materiale til opgaven

Husk at zip-filer skal pakkes ud, før filerne kan læses fra SAS.

 

 

Opgaven er individuel; den skal afleveres senest 3/7 før midnat. Den afleveres om muligt gennem sommerskolens kursusrum på Absalon. Opgaven kan også afleveres som en mail til mig anders.milhoj@econ.ku.dk. Opgaven rettes - indtil videre vil de blive rettet i bundter, når der ca 20 nye besvarelser.

 

Undervisning i foråret 2019

 

Programmering og Statistik med SAS

Kurset kan tages om valgfag allerede fra studiets fjerde semester - dvs at det forudsætter Økonometri A, men kan tages sideløbende med Økonometri B. Dette kursus oprettes på Absalon i januar med nærmere beskrivelse. Potentielle eksterne deltagere uden adgang til Absalon kan henvende sig via mail til mig.

Kurset er et 7,5 point kursus. Kurset evalueres ved en tre timers skriftlig eksamen på Peter Bangsvej. Kort fortalt indeholder halvdelen af kurset decideret SAS-programmering, mens anden halvdel er gennemgang af hvordan visse SAS-procedurer virker, uden at den statistiske baggrund kommer i fokus.

Eksamen afvikles ved hjælp af en traditionel SAS installation på et windows styresystem. Men deltagere, der anvender SAS-U eller SAS On Demand kan let klare omstillingen.

Se http://kurser.ku.dk/

 

 

Stikprøveteori

I samarbejde med Hans Bay udbydes kurset i stikprøveteori i tre weekender i februar/marts. Eksamen er en uges hjemmeopgave. Dertil kommer mundtlig eksamen. Kurset kan følges med alle tilgange til SAS.

Se http://kurser.ku.dk/

 

Undervisning i efteråret 2019

Multivariat Analyse og Kategoriserede data

I efteråret udbydes "Multivariat Analyse og Kategoriserede data" som et kursus til 7½ pont. Kurset forudsætter for politstuderende Økonometri I bestået og for andre et solidt indledende statistik-kursus - henvend Jer endelig hvis I er i tvivl!

Kurset kan tages med udgangspunkt i alle tilgange til SAS.

Se http://kurser.ku.dk/

 

 

Praktisk Tidsrækkeanalyse

Kurset ”Praktisk Tidsrækkeanalyse” afvikles som weekendkursus lørdage/søndage i perioden efter efterårsferien. Eksamen er en 24 timers hjemmeopgave. Kurset forudsætter Statistik og Sandsynlighedsregning og kan tages sideløbende med Økonometri I på politstudiet, men kan også tages på kandidatdelen. Kurset vil indeholde den nødvendige introduktion til SAS.

Kurset kan IKKE tages ved hjælp af SAS University Edition, så Mac brugere skal skaffe et windows styresystem eller anvende SAS On Demand.

Se http://kurser.ku.dk/

 

 

 
Supplerende materiale til lærebøger, skrevet af mig med forskellige medforfattere:

[Med SAS ...] : Elementær indføring i SAS Bogen ekspederes af Akademisk Forlag, men er udsolgt

[Med SAS ...] : Statistik med SAS   - der er et begrænset restoplag tilbage. Den udleveres som pdf i en kraftig opdateret udgave til sommerokslen i videregående statistik og til kurset i stikprøveteori.

[Med SAS ...] : Matrixregning med SAS  

[Med SAS ...] : Dataanalyse med SAS Enterprise Guide (Udsolgt og forældet, men en udgave til Enterprise Guide 4 er udkommet i stedet)

 [Med SAS ...] : Dataanalyse med SAS Enterprise Guide 4

 Likelihoodteori Kurset er nedlagt.  - der er et begrænset restoplag tilbage

Anvendt Regressionsanalyse for Samfundsvidenskaberne Bogen er udsolgt, men stilles til rådighed ved Sommerskolen.

Stikprøveteori for Økonomi og Erhverv   Bogen er udsolgt, men findes i en række pdf filer via linket.

Teoretisk Statistik for Økonomer   - Kurset er nu nedlagt og genopstået som Økonometri A og B med nyt pensum. Bogen og opgavesamlingen kan benyttes som supplerende læsning til de relevante dele af de nye kurser.

 

Tidsrækkeanalyse for Økonomer. Bogen er udsolgt og det tilsvarende kursus på politstudiet er nedlagt.

Statistik for Civiløkonomer. Denne serie af bøger er skrevet med henblik på statistikundervisning ved handelshøjskoler og lignende. Bøgerne ekspederes måske stadig af Akademisk Forlag, men der er vist nok udsolgt.

Kompendium i Økonometri. Bogen er tænkt som en læsevejledning med tilhørende opgaver på danske data til Johnstons økonmetribog. Den vil nu føles forældet til de fleste forhold.