Velkommen til hjemmesiden for

Makroøkonomi 1, Efteråret 2003

 

Henrik Jensen

Økonomisk Institut
Købehavns Universitet

 

 

 


 

På denne side findes forskellige oplysninger og materiale i forbindelse med faget "Makroøkonomi 1", matematik-økonomi, efteråret 2003.
 

Bemærk: Det er meget væsentligt for at følge ordentligt med i faget, at man jævnligt (= mindst to gange om ugen) besøger denne side. Tøv derfor ikke med at ”føj til foretrukne” med det samme. Siden vil blive løbende opdateret og indeholde aktuelle informationer om, hvad der gennemgås til næste forelæsninger og øvelsestimer. Desuden vil der kontinuert blive lagt relevant materiale (eksempelvis noter, pensum, ugesedler, m.m.m.) ind på siden. De fleste dokumenter vil være i pdf-format, og en gratis Adobe Acrobat Reader kan downloades her.

 


 

Der vil på denne side i løbet af kurset bl.a. blive følgende steder at gå hen:

 

Fagets overordnede indhold
Tid og sted, samt kontaktinformation
Aktuelle meddelelser
Pensum
Forelæsningsslides, opgaver, noter, m.m.
Ugesedler
Pensumbeskrivelse, planer og diverse links
”FAQ”

 


 

Fagets overordnede indhold

Faget vil bestå af to hoveddele:

DEL 1: Økonomien på det lange sigt: Økonomisk vækst og velstand

I denne del er fokus på økonomiens overordnede, gennemsnitlige, og dermed langsigtede egenskaber med særlig vægt på den økonomiske vækst. Hvad bestemmer et lands gennemsnitlige økonomiske udviklingstempo, og dermed velstand på længere sigt? Hvorfor har nogle lande højere vækst end andre? Vil forskellige lande på længere sigt ”konvergere” hen imod et sammenligneligt velstandsniveau, eller vil nogle lande permanent være ”rige” og nogle ”fattige”? Kan økonomisk politik overhovedet spille en rolle for økonomisk vækst, og i bekræftende fald hvordan?

Pensum for denne del vil hovedsageligt være bogen ”Introduction to Economic Growth” (2002, 2. edition, W.W. Norton) af Charles I. Jones. Bogen kan købes, hvor man vil, men jeg anbefaler af ”lokalpatriotiske grunde”, at man køber den i Studenterbogladen, Studiestræde 3 (dér bestiller jeg også et passende antal eksemplarer, som vil ligge klar ved semesterstart).

DEL 2: Økonomien på det korte sigt: Gode og dårlige tider kommer og går….

I denne del fokuseres der på de udsving som overordnede økonomiske variable, eksempelvis BNP og beskæftigelsen, typisk udviser omkring de gennemsnitlige, langsigtede forløb behandlet i kursets første del. Dvs. hvorfor opstår disse såkaldte konjunktursvingninger overhovedet? Er de uundgåelige og til at leve med? Eller skal de undgås, da de ikke er ønskelige i forhold til et jævnt udviklingsforløb? Hvis svaret på det sidste spørgsmål er positivt, kan den økonomiske politik da gøre den økonomiske udvikling mere stabil?

Pensum for denne del vil hovedsageligt bestå af kapitler til en kommende bog af Peter Birch Sørensen og Hans Jørgen Whitta-Jacobsen. Disse er under løbende opdatering, og vil blive tilgængelige i god tid, inden vi skal bruge dem.

Tilbage til toppen.

 


Tid, sted samt kontaktinformation

Forelæsningerne blev varetaget af Henrik Jensen på følgende tidspunkter og sted(er):

Tirsdage 12-14, i Aud. 7.
Fredage  10-12, i Aud. 7.

Øvelserne bliver varetaget af Elisabeth Hermann Frederiksen på flg. tidspunkt:

Torsdage 13-16 i  Aud. 6 (bemærk: lokaleændring i forhold til oprindelig plan)

Tilbage til toppen.

 


 

Aktuelle meddelelser 

GODT NYTÅR!

Der er lagt lidt forskelligt "formalia-materiale" på siden: Den endelige pensumplan, tips vedr. eksamen, eksamensspørgsmål fra sommerens mundtlige eksamen, samt den sidste ugeseddel.

NB: Der foreligger nu også en liste over de gennemgåede opgaver i kurset. Se her.

Der er ekstra øvelser fredag den. 9. januar, kl. 9-12 i Aud. 6.

På programmet til disse: Gennemgang af den sidste afleveringsopgave, samt Opgave 2 fra mat.-øk. eksamensopgaven fra 2003. Denne downloades her.

Tilbage til toppen.


 

Pensum 

 

Her foreligger pensum til kursets anden del. Alle kapitler er fra en kommende bog af Peter Birch Sørensen og Hans Jørgen Whitta-Jacobsen: "A Course in Macro". 

 

PBS, kapitel 15: "The Economy in the Short Run: Some Facts About Business Cycles." (pdf fil på 309 Kb)


PBS, kapitel 16: "Investment and Asset Prices." (pdf fil på 398 Kb)
 

PBS, kapitel 17: "Consumption, Income and Wealth." (pdf fil på 369 Kb)

PBS, kapitel 18: "Inflation and Unemployment." (pdf fil på 356 Kb)

PBS, kapitel 19: "Output and Inflation in the Short Run: Aggregate Supply and Aggregate Demand." (pdf fil på 376 Kb)

PBS, kapitel 20: "Explaining Business Cycles:  Aggregate Supply and Aggregate Demand in Action." (pdf fil på 390 Kb)

PBS, kapitel 21: "Stabilisation Policy with Backward-Looking Expectations" (pdf fil på 312 Kb) - Kursorisk

PBS, kapitel 24: "The Open Economy with Fixed Exchange Rates" (pdf fil på 373 Kb)
 

Tilbage til toppen.
 


 

Forelæsningsslides, opgaver, noter, m.m.

 

Slides

 

Slides fra introduktionsforelæsning, 2. september (pdf fil på 100 Kb)

 

Slides til forelæsningerne 23. september - om "Idéer og Ny Teknologi" (pdf fil på 90 Kb); kig dem igennem, da forelæsningerne jo blev ramt af et uforudset teknologisk tilbageskridt kl. 12.35!

 

Slides til forelæsningerne 21. oktober - om "Teknologiudnyttelse, 'Social Infrastruktur' og indkomstforskelle på tværs af lande" (pdf fil på 95 Kb).

 

Slides til forelæsningerne 31. oktober - om "Kvantitativ betydning af naturlige ressourcer for vækst: Empiri og alternative former for produktionsfunktioner" (pdf fil på 111 Kb).

 

Slides til forelæsningerne 4. november - om "Konjunkturcykler: Gode tider kommer og går. Målemetoder og cykliske fakta for DK" (pdf fil på 220 Kb).

 

Slides til forelæsningerne 25. november - om "Om 'Inflation and Unemployment': Nærmere detaljer vedr. pris- og lønfastsættelsen og deres relation (pdf fil på 125 Kb).
 

Opgaver

Opgave I: Solow-modellens empiriske fit uden og med human kapital (pdf fil på 92 Kb)
Tilhørende data i Excel-regneark (30 Kb).
Det tilhørende svar i Excel-regneark (79 Kb).

Opgave II: Offentligt forbrug i Solow modellen (pdf fil på 72 Kb)

Hjemmeopgave 1 (pdf fil på 86 Kb). Bemærk, at opgaven ikke indeholder revolutionerende svære udfordringer i forhold til det, I allerede har set. Men pointen med en Hjemmeopgave er også mere, at I får en chance for skriftligt at formulere detaljerede besvarelser til spørgsmålene (især hvad angår den verbale, diskuterende del). Dette er en uvurderlig øvelse, som gør mester senere.... [Version af opgave rettet d. 10/10; vedr. definition af grænseegenskaberne for funktionen f]

Lynprøve fra polit-studiet, 2001 (pdf fil på 50 Kb).

Opgave III: Solow modellen med human kapital "en gang til" (pdf fil på 65 Kb)

Eksamensopgavesæt fra polit-studiet, 2002 (pdf fil på 52 Kb) - skal afleveres som hjemmeopgave (spørgsmålene 1-4) d. 18/12.

Eksamensopgavesæt fra polit-studiet, 2003 (pdf fil på 75 Kb) - skal bruges d. 12/12.

Noter

Ingen.

Diverse

Eksamensopgave fra vinter 2003 mat.øk. eksamen (pdf fil på 73 Kb)

Mundtlige eksamensspørgsmål fra sommer 2003 mat.øk. eksamen (30 minutters forberedelse, 30 minutters eksamination). Alle er pdf filer på omkring 60 Kb.
            Spørgsmål 1
            Spørgsmål 2
            Spørgsmål 3

Tips vedr. eksamen, 19. december (pdf fil på 15 Kb)


Tilbage til toppen.
 

Ugesedler 

 

Ugeseddel 1 (uge 36), pdf fil på 45 Kb.

 

Ugeseddel 2 (uge 37), pdf fil på 118 Kb. Indeholder NOTE 1: "Harrod-, Hicks- og Solow-neutrale tekniske fremskridt: Definitioner og ækvivalens når produktionsfunktionen er Cobb-Douglas"

 

Ugeseddel 3 (uge 38), pdf fil på 104 Kb.

 

Ugeseddel 4 (uge 39), pdf fil på 99 Kb. Indeholder NOTE 2: "Eksternaliteter i F&U sektoren: En uddybende note"

 

Ugeseddel 5 (uge 40), pdf fil på 61 Kb.

 

Ugeseddel 6 (uge 41), pdf fil på 104 Kb. Indeholder NOTE 3: "Udledning af profit i Romer modellen"

 

Ugeseddel 7 (ugerne 43 og 44), pdf fil på 55 Kb.

 

Ugeseddel 8 (ugerne 45 og 46), pdf fil på 55 Kb.

Ugeseddel 9 (uge 47), pdf fil på 57 Kb.

 

Ugeseddel 10 (uge 48), pdf fil på 63 Kb.

 

Ugeseddel 11 (uge 49), pdf fil på 52 Kb.

 

Ugeseddel 12 (ugerne 50 og 51), pdf fil på 67 Kb.

 

 

Tilbage til toppen.
 


Pensumbeskrivelse, planer og diverse links

Foreløbig emne- og pensumplan, 11. august (pdf fil på 16 Kb).

 

Endelig pensumplan, 19. december (pdf fil på 12 Kb).

 

Oversigt over gennemgåede opgaver, 5. januar (pdf fil på 12 Kb)

 

Links:

 

Link til Charles I. Jones' hjemmeside.

Link til Charles I. Jones' note om eksplicit løsning af Solow modellen (jf. s. 51 i bogen), når produktionsfunktionen er Cobb-Douglas (pdf fil på 52 Kb).

Link til besvarelse af 20 kr.s spørgsmålet stillet ved forelæsningerne d. 16/9. Se her.

Om "Learning-by-going" (jf. Jones, Kap. 8). Som eksempel på produktivitetsfremgang som følge af selve produktionsaktiviteten anføres ofte bygningen af de såkaldte "Liberty Ships" i USA under 2. verdenskrig. Økonomen Peter Thompson har i artiklen "How Much Did the Liberty Shipbuilders Learn? New Evidence for an Old Case Study" (Journal of Political Economy 109 (2001), 103-137) analyseret dette tilfælde. En spændende "illustreret guide" til historien bag Liberty Ship projektet og en beskrivelse af produktivitetsudviklingen har Peter Thompson lagt her.

Link til besvarelse af 20 kr.s spørgsmålet stillet ved forelæsningerne d. 31/10. Se her (pdf fil på 20 Kb).

Tilbage til toppen.


 

”FAQ”

Som det nok er bekendt, er "FAQ" netsprog for "Frequently Asked Questions". På denne del af siden vil jeg derfor løbende vise spørgsmål, tilsendt pr. e-mail fra Jer til mig i løbet af semesteret , samt mine svar – til forhåbentlig gavn og glæde for medstuderende. Bemærk, at spørgsmål og svar kun bliver lagt her, hvis I skriver i forlængelse af Jeres e-mail-henvendelse, at det er i orden, det hele lægges på nettet (bemærk: Jeres navn kommer ikke frem, så der skulle egentlig ikke være noget at "tabe" ved at sige god for offentliggørelse – det er kun mig der kommer til at "hænge på" det, som der står…).

Der er nul Q/A på siden pr. 11/8.

Tilbage til toppen.


 

Forslag til andre ting I kunne tænke jer her på siden, kan sendes til Henrik Jensen.

Oprettet 11. august, 2003.
Sidst redigeret 5. januar,  2003.

Tilbage til matematik-økonomi.
Tilbage til Henrik Jensen.