Vindersvaret:

 

 

Væksten i w er g og lønindkomsten som andel af Y i økonomien er konstant. Det ses fra flg:

 

Virksomhederne profitmaksimerer i henhold til:

 

max F(K,L,A) - rK - wL

 

Hvorved det fås at w er MPL da der er profitten for yderligere

ansættelser nul.

 

Dvs. w = (1-a) k^a A^(1-a) L^(-a) = (1-a) y

 

Da vi fra løsning af modellen ved at væksten i y er g så er væksten i w

givet ved g.

 

Lønindkomsten som andel af Y i økonomien er konstant da wL/Y=(1-a) y L/Y = 1-a.