Peter Birch Sørensen: Udvalgte nyere publikationer på dansk

"Boligbeskatningens teorigrundlag". Nationaløkonomisk Tidsskrift, vol. 152, no. 1, March 2015 (with Jacob Vastrup).

"Produktivitetsudvikling og afindustrialisering". Publiceret i Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind 151, Nr. 2, marts 2014.

"Vismændene og dansk økonomi i 00'erne". De Økonomiske Råds Jubilæumsskrift 1962-2012, København, December 2012.

"Jagten på det gode skattesystem". I "Hvordan ser verden ud?" Festskrift til Niels Kærgård, DJØF forlag, København 2012.

"Finanskrisen og den økonomiske videnskab". Kommentar i Nationaløkonomisk Tidsskrift nr. 3, 2011.

"Boligboblen der bristede - Kan boligpriserne forklares? Og kan deres udsving dæmpes?" Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 1. kvartal 2011, Del 1 (med Niels Arne Dam, Tina Saaby Hvolbøl, Erik Haller Pedersen og Susanne Thamsborg).

"Udviklingen på ejerboligmarkedet i de senere år - Kan boligpriserne forklares?" Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 1. kvartal 2011, Del 2 (med Niels Arne Dam, Tina Saaby Hvolbøl, Erik Haller Pedersen og Susanne Thamsborg).

"Kan udsvingene i boligpriserne dæmpes?" Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 1. kvartal 2011, Del 2 (med Niels Arne Dam, Tina Saaby Hvolbøl og Erik Haller Pedersen).

"Nedturen i dansk økonomi - Hvor meget var selvforskyldt?" Samfundsøkonomen nr. 1, 2010.

"Sundhedssektoren og samfundsøkonomien". Månedsskrift for Praktisk Lægegerning, Marts 2010.

"Skattepolitikken og arbejdsmarkedet". Økonomi og Politik nr. 4, 2007 (med Jan Rose Skaksen).

"Statsskatteloven i skatteøkonomisk belysning", SR-Skat, no. 3, Maj 2003.

"Betalingsbalancemålsætningen - En kommentar", Nationaløkonomisk Tidsskrift, no. 3, 1999.

"Skatter och sysselsättning i tjenestesektorn", Ekonomisk Debatt, no. 7, 1998.

"Lever vi i en 'Ny Økonomi', der kræver en ny politik?", Nationaløkonomisk Tidsskrift, no. 1, 1998.

"Valutarisiko, kapitalomkostning og makrodynamik", Nationaløkonomisk Tidsskrift, no. 3, 1997.