Spil og Information, Efteråret 2003

Indhold

Forestil dig, at du ønsker at placere en del af din formue i aktier og obligationer. Hvilken sammensætning af porteføljen vil være et fornuftigt valg for dig? Du vil måske søge råd hos en finansiel ekspert, der ved mere end dig om situationen. Men eksperten kunne have en interesse i at dreje dig i en bestemt retning, og f.eks. opfordre dig til at købe bestemte aktiver hvor eksperten ønsker at få støttet kursen. Hvor troværdigt er da det råd du modtager fra eksperten? Hvis du er klar over interessekonflikten, lytter du måske til rådet og prøver så at korrigere for ekspertens særlige drejning, inden du tager din beslutning. Men eksperten kunne jo have forudset dette, og derfor være kommet med et råd der var så ekstremt at du efter korrektionen vælger netop det, som eksperten håbede på. Men dette har du måske også forudset, så du korrigerer ekstra, men så lyver eksperten måske det strengere, og så fremdeles. Kan eksperten overhovedet kommunikere noget af sin viden til dig på troværdig vis? Det problem analyseres af Crawford og Sobel i en af de artikler vi vil læse i dette fag. Videre, kunne du måske undersøge hvad andre eksperter mener om sagen. Men eksperter har måske en grund til at tale hinanden efter munden, for ikke at fremstå som uvidende - en sådan hordeadfærd blandt eksperter vil vi også analysere.

Ovenstående beskrev en situation, hvor nogle økonomiske agenter er i besiddelse af privat information. Dette fag indeholder en lang række analyser af den slags situationer. Dermed introduceres en hovedstrømning indenfor økonomisk teori i de seneste 30-40 år. Vi er dog nødt til at begrænse os. Den væsentligste afgræsning er, at vi kun sjældent ser på den rolle markedspriser spiller i afsløringen af privat information. Denne afgrænsning er fagligt begrundet, idet dette aspekt er et centralt tema i faget Dynamisk Økonomi. En anden væsentlige afgrænsning er at vi ikke anvender dynamisk programmering til analyse af beslutningsproblemer og spil med uendelig tidshorisont. En tredie afgrænsning er, at vi ikke ser ret meget på hvordan man kan designe incitamenter, der kan få det bedste frem i agenter med privat information. Disse to sidste afgrænsninger er lavet for ikke at gøre faget unødvendigt vanskeligt, kombineret med det tidsmæssige hensyn.

Vi begynder med en analyse af advers selektion, signalering og moral hazard, som er mere udførlig end ved introduktionen på 2. års mikro. Herefter introduceres standardmodellen for brugen af privat information i en-persons beslutningsproblemer. Denne første del benytter kapitler fra tekstbøger, mens resten af kurset er baseret på videnskabelige artikler. Hver artikel fokuserer på et bestemt område, og har sin egen model. Vi går langsomt frem med en artikel om ugen, idet et mål med kurset er at kunne forstå og analysere modellerne tilbundsgående. Vi fokuserer først på emnerne strategisk kommunikation og hordeadfærd. Herefter studerer vi grundigt hvorledes man kan lave komparativ statik i modeller med privat information; først i en-persons beslutningsproblemer, og så i samspillet imellem mange aktører. Resten af kurset vil beskæftige sig med flere emner, udvalgt efter aftale med kursets deltagere. Nogle forslag til emner er at se mere på informationens værdi, på troværdigheden af eksperters kommunikation, på hordeadfærd i de finansielle markeder, på bydeadfærd i auktioner, på spekulative angreb på valutakursregimer, og på optimale beslutninger i dynamiske problemer hvor informationen indsamles gradvis. Der er åbent for yderligere emneforslag fra deltagerne, og der er mulighed for deltagergennemgang af artiklerne. Der er rige muligheder for at skrive fagprojekter på baggrund af dette kursus.

Faglige forudsætninger: Faget bygger mest direkte på den korte introduktion til spil og valg under usikkerhed, der er givet i 2. års Mikroøkonomi. Redskaber og faglig kunnen fra Mat 2OK og Stat 1A er ligeledes en forudsætning.

Praktisk information om tid og sted kan bedst findes i lektionskatalogets oplysninger om Spil og Information.

En skitseret plan over fagets indhold:


Peter Norman Sørensen
Økonomisk Institut
Københavns Universitet
Studiestræde 6
1455 København K
Tel. 3532 3056
Email peter.sorensen@econ.ku.dk
Hjemmeside http://www.econ.ku.dk/sorensen

Sidst rettet: 22. maj 2003.