Strategisk handel på de finansielle markeder, Foråret 2001

Forelæsninger mandag 8-10 i Auditorium 7 på HCØ. Mundtlig eksamen afholdes på HCØ 12. og 19. juni - download her rækkefølgen ved eksamen (pdf-fil) eller rækkefølgen ved eksamen (ps-fil).
På en finansiel børs foregår alle handler efter bestemte regler. I forskningen om markeders mikrostruktur analyseres hvorledes handelsreglerne påvirker prisdannelsen på de finansielle aktiver. Der tages udgangspunkt i den opfattelse at der er strategisk handelsadfærd på markedet. Blandt spørgsmålene der tages op til analyse skal her nævnes: Hvordan bliver ny information inkorporeret i markedets priser? Kan en spekulant manipulere markedets prisdannelse på profitabel vis? Hvordan skal reglerne for handel på en børs designes? Skal insiderhandel tillades?

Denne bog danner grundstammen i kurset: Maureen O'Hara (1998): "Market Microstructure Theory," Blackwell Publishers.

Bogens indhold vil blive uddybet ved gennemgang af nogle tidsskriftartikler. Artiklerne kan tilpasses deltagernes ønsker, ligesom der kan aftales deltagergennemgang af pensum. Nogle eksempler på relevante artikler:

Download her nogle praktiske oplysninger om faget (pdf-fil) inklusive en foreløbig plan for gennemgangen af pensum. De samme praktiske oplysninger om faget (ps-fil) i postscript format.
Nogle nyttige links:
Plan for forelæsningerne:
5/2 Kap. 1 Indledning
12/2 Kap. 2 Lagermodeller
19/2 Kap. 3 Information og handel
26/2 Glosten og Milgrom Information og handel
5/3 Avery og Zemsky Hordeopførsel
12/3 Kap. 4 Strategisk handel I
19/3 Kyle Auktionsmodel
26/3 Allen og Gale Manipulation
2/4 Kap. 5 Strategisk handel II
9/4 Kap. 6 Prisernes dynamik
23/4 Kap. 7 Markeders levedygtighed og stabilitet
30/4 Leland Insiderhandel
7/5 Kap. 8 Likviditet og markeder
14/5 Kap. 9 Markedsdesign
21/5 JFE symposium NASDAQ

Peter Sørensen
Økonomisk Institut
Københavns Universitet
Studiestræde 6
1455 København K
Tel. 3532 3056
Email peter.sorensen@econ.ku.dk
Hjemmeside http://www.econ.ku.dk/sorensen

Sidst rettet: 8. juni 2001.