Peter Birch Sørensen: Økonomisk-politiske kommentarer

Mine bidrag til den offentlige debat om Danmarks klima- og energipolitik kan findes på denne hjemmeside for Klimarådet.

En række af mine bidrag til den danske økonomisk-politiske debat er skrevet, mens jeg var "overvismand" i Det Økonomiske Råd fra 2004 til 2010. Disse indlæg i form af kronikker og avisartikler kan findes på denne hjemmeside for De Økonomiske Råd.

Endvidere har jeg bidraget til debatten i min egenskab af formand for Produktivitetskommissionen, hvis publikationer kan ses her.

Derudover deltager jeg i debatten i min rolle som Senior Fellow ved den uafhængige tænketank Kraka.

Endelig har jeg de seneste år bl.a. bidraget med følgende artikler og kommentarer:

 

Indlæg under valgkampen i september 2011

"Økonomiske udfordringer for en ny regering" (med David Dreyer Lassen). Bragt som Analyse i Politiken d. 1. september 2011.

"Økonomer, politikere og medier" (med David Dreyer Lassen). Bragt som debatindlæg i Politiken d. 2. september 2011.

"Ikke enten-eller men både-og". Bragt som kronik i Berlingske Tidende d. 4. september 2011.

 

Andre udvalgte bidrag til den økonomisk-politiske debat

new_sizevarying[1].gif (11099 bytes)  "Uddannelse, velstand og lighed". Kronik i Politiken den 22. januar 2014.

"Vismændene og dansk økonomi i 00'erne". Bragt i De Økonomiske Råds Jubilæumsskrift 1962-2012, København 2012.

"Det handler om velstand og velfærd". Kronik i Berlingske Tidende den 23. oktober 2012.

"Produktivitet, effektivitet og kvalitet i den offentlige sektor". Bragt i Administrativ Debat nr. 3, 2012, s. 16-19.

 "Tobin-skatten er en dårlig idé". Bragt som Analyse i Politiken d. 11. februar 2012 (med Jakob Hald og Jens Hauch).

 "EU-Kommissionens forslag til en skat på finansielle transaktioner - En kritisk gennemgang af argumenterne". Baggrundsnotat udarbejdet til tænketanken Kraka.

"Finanskrisen og den økonomiske videnskab". Foredrag i Videnskabernes Selskab d. 28. april 2011, efterfølgende offentliggjort i Nationaløkonomisk Tidsskrift nr. 3, 2011.

"Nedturen i dansk økonomi - Hvor meget var selvforskyldt?" Bragt i Samfundsøkonomen nr. 1, 2010.

"Sundhedssektoren og samfundsøkonomien". Bragt i Månedsskrift for Praktisk Lægegerning, Marts 2010.

"Uafhængig økonomisk-politisk rådgivning - De økonomiske vismænd før og nu" (med Michael Rosholm). Offentliggjort i Udsyn og Fremsyn - En jubilæumsbog om DJØFerne, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København 2009.

 

Udvalgte formidlende foredrag

"Det danske produktivitetsproblem". Indlæg på Kommunernes Landsforenings Erhvervskonference i Bella Centret den 8. februar 2013.

"Produktivitet, konkurrenceevne og beskæftigelse". Indlæg ved Metal- og Maskinindustriens Nytårskur på A-V-N Maskin A/S i Odense den 17. januar 2013.

"Produktivitetsudviklingen i danske brancher". Indlæg på CEPOS Vækstkonference den 14. december 2012.

"Det vesteuropæiske produktivitetsproblem: Hvorfor er vi mindre produktive end amerikanerne?" Indlæg på Norges Handelshøyskoles høstkonference i Oslo den 19. oktober 2012.

 "Den forsvundne produktivitet". Indlæg på Dansk Erhvervs årsdag den 15. maj 2012.

"Udfordringer for dansk økonomi og den offentlige sektors rolle". Indlæg på Dansk Arbejdsgiverforenings konference for medlemmer af beskæftigelsesrådene den 13. marts 2012.

"Om Nobelprismodtagerne i økonomi 2011". Foredrag på Statens Naturhistoriske Museum den 25. januar 2012.